31. mar, 2014

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt bekymringsmelding

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt bekymringsmelding vedr. utbyggingsforslag fra NVE for tre vindkraftanlegg i Hedmark. Kopi er sendt OED.

 

 

 

Bekymringsmeldingen gjelder brannsikkerhet. DSB bes engasjere seg i saken - ta initiativ til beste for storsamfunnet.

 

Bekymringsmeldingen viser til NVEs vedtak om konsesjon for bygging av vindkraftverk i Engerdal kommune, samt lignende anlegg i Nord-Odal og Trysil kommuner, og gjelder forhold som berører brannsikkerhet. Det vises til tidligere uttalte bekymringer som menes ikke være tillagt vekt. Poengterer at brannforhold ute i naturen ved ubemannede industrianlegg må vurderes, og sikres nøye, om konsesjon skal gis, og at vinterens lyngbranner aktualiserer problemstillingen ytterligere. Mener brann i vindkraftturbiner ikke er ukjent, og viser til en artikkel i der SpiegeI, som nylig viste bilder fra en slik brann, hvor dimensjonene på turbinen var mindre enn det som planlegges i Engerdal. I brev adressert til NVE, er det bedt om vurderinger av brann i rotorhoder og utslipp/konsekvenser ved brann. Tema kan ikke ses berørt, eller besvart, i konsesjonsbehandlingen.

 

Fremmer bekymring om et kjempemessig industrianlegg skal bli stående uten tilsyn oppe i fjellet langt fra folk. Vindturbiner kan komme i brann - turbinblader begynne å brenne. Hvis brennende elementer faller ned på bakken, vil det kunne utvikle seg voldsomme branntilløp som bare vil kunne oppdages ved en eventuell fjernovervåkning. Uttrykning til området vil ta tid. Det betviles at Engerdal kommune har utstyr og mannskap til å takle en slik situasjon. Bistand fra Trysil kommune vil heller ikke være nok ved et branntilløp av slike dimensjoner. En brennende rotorvinge av komposittmaterialer, tilsvarende 5 eneboliger lagt etter hverandre i lengde, kan forårsake at svært store områder kan bli rammet av brann.

 

Det henstilles til DSB om å engasjerer seg i saken – ta initiativ til beste for storsamfunnet!