28. mar, 2014

Oversikt over innsendte klager til NVE/OED - Raskiftet

La Raskiftet Leve har bedt om innsyn i saken, og registrerer at NVE har mottatt 14 klager på NVEs tildeling av konsesjon til Raskiftet. Klagene er adressert fra:

 

 1. Olav Kjøs og Erik Andreas Kjøs
 2. Trygve Øverby & Dagfinn og Astrid Hagen
 3. Per Øyvind Schiong og Signe B. Kjøs
 4. Tore Kjernli
 5. Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
 6. Forum for natur og friluftsliv Hedmark (FNF-Hedmark)
 7. Naturvernforbundet Hedmark (NVH)
 8. Ulf Inge Vien
 9. Norges Miljøvernforbund
 10. Furutangen Hyttevelforening (470 hytteeiere er medlemmer)
 11. Alf Kjøs
 12. Gordon og Melanie Logemann
 13. Forsvarsbygg
 14. Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad

Ønsker du å lese klagene, ta kontakt med nve@nve.no og be om innsyn. NVE oversender så klagene.

 

Som du ser av lista, har ikke LRL levert inn klage. Vi sendte NVE to brev der vi ba om at LRLs rettslige klageinteresse ble vurdert. Det kunne ikke NVE garantere. Vi valgte derfor, av tidsmessige årsaker, å konsentrere oss om våre egne klager som ivaretar fellesskapets interesser. Om OED tar klagene til følge, gjenstår å se.

 

Vi vurderer å ta kontakt med Sivilombudsmannen angående NVEs praksis/rett til å stenge ute foreninger fra å klage.