5. mar, 2014

LRL deltar på dagskonferansen «Må miljøvennlig energi støye?»

LRL har takket ja til invitasjonen 12. mars om å delta på landets første støykonferanse om støyproblemer fra miljøvennlige energikilder som vindkraftverk, varmepumper og ventilasjonsanlegg. Norsk forening mot støy er arrangør. Konferansen holdes i Oslo.

 

Fra programmet kan nevnes:

  • «Konsekvenser av støy og søvnproblemer» v/Gunn Marit Aasvang, Norsk folkehelseinstitutt
  • «Hvorfor sloss Totenåsens venner for å unngå vindturbiner?» v/Nils Faarlund
  • «Er vindturbinenergi miljøvennlig?» Norwea v/ siv.ing. Carl Gustaf Rye-Florentz
  • “Status og miljøhensyn med vekt på støy ved vindturbinprosjekter” v/ overingeniør Hilde Aass fra konsesjonsavd, NVE
  • «Danske erfaringer med vindturbiner og helse» v/spesiallege Jesper Hvass Schmidt fra Audiologisk avd., Odense Universitetssykehus