4. mar, 2014

Denne rapporten må du lese!

Det norske energisystemet mot 2030

Professor Kjell Bendiksen ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, fremla sist uke en rapport om «Det norske energisystemet mot 2030″. La Naturen Leve (LNL) mener rapporten bør være pensum for alle som vil delta i debatten om norsk energipolitikk og vindkraftens plass – ikke minst de av LNLs medlemmer som har behov for forskningsbasert og oppdatert kunnskap i sin egen hverdag.

LNL anbefaler særlig kapittel 3 fra sidene 15 - 19 og sammendraget på sidene 76 til 78.