25. feb, 2014

Video DNT - Vindkraftanlegg i norsk utmark

www.youtube.com

Oddvin Lund, Den Norske Turistforening, har dokumentert vindkraftanlegg i norsk utmark. Viktig å legge til at totalhøyden på vindturbinene som planlegges i innlandet, vil bli betydelig høyere enn turbinene i dokumentaren.

Kjølberget kan få 200 meter høye vindturbiner i følge planene til Austri Vind! 2 ganger målemasta på Ulvsjøfjellet i Raskiftet. Det er ikke småtteri. Ta deg en tur til vindmålermasta - kjenn på proporsjonene.