20. feb, 2014

Støy fra vindkraftverk- en lite påaktet helsefare

lanaturenleve.no

Forfattet av Sveinulf Vågene, geofysiker