13. feb, 2014

Medlemskap i LRL - investering for framtida!

Medlemskap i La Raskiftet Leve! er en god investering for framtida!

 

Til tross for NVEs vedtak om konsesjon til Raskiftet, fortsetter vi kampen! Om NVE godkjenner LRL som rettslig klageinstans, vet vi først etter at NVE har behandlet vår klage. Det er viktig å merke seg at antall medlemmer vil tillegges vekt i vurderingen av foreningen. Melder du deg inn i LRL, hjelper du oss å synliggjøre lokalmiljøets motstand mot vindkraftprosjektet overfor NVE. Vi vet at mange støtter arbeidet vårt, men tørr ikke stå fram i lokalmiljøet som motstander. LRL presiserer at medlemslista ikke offentliggjøres.

 

Som privatpersoner har vi selvsagt klagerett. Meld deg inn nå. Det haster!