8. feb, 2014

Vindkraft på gang i Åsnes?

Føre var enn etter snar: Holen ser ikke bort i fra at det også kan bli aktuelt med vindturbiner i nær framtid. Vindkraftplaner på gang i Åsnes?

 

Under Solørnyheter, Østlendingen 7. februar 2014, står å lese:

 

«Det kan bli flere kraftverk i Flisaelva i Åsnes. Utvalget for næring og miljø (NM) har enstemmig vedtatt å gi klarsignal til teknisk etat til å jobbe videre med eventuelle interessenter for bygging av kraftverk. Det er Valbyfossen og Sønsterud-fallet som er aktuelle for slik utbygging. Leder i NM-utvalget, John Holen, forteller at NVE er villig til å engasjere seg.

 

Håpet og målet er at en slik utbygging skal gi kommunale inntekter på sikt. Når det gjelder eventuelle vindturbiner i Åsnes, har ikke det stått på sakskartet foreløpig. Men Holen ser ikke bort fra at det også kan bli aktuelt i nær framtid.»