7. feb, 2014

Ny veileder om skyggekast fra NVE

Ny norsk praksis for skyggekast fra vindkraftverk

"Frem til nå har det ikke eksistert norske retningslinjer for skyggekastutredninger eller grenseverdier for omfang av skyggekast. NVE har tidligere forholdt seg til danske eller svenske grenseverdier i behandlingen av skyggekast. En ny veileder fra NVE beskriver ny norsk forvaltningspraksis og krav til beregninger."