6. feb, 2014

Status vindkraftprosjekter 5. februar 2014