5. feb, 2014

La Naturen Leve advarer politikerne. Velg innsigelse!

lanaturenleve.no

"En del kommunestyrer velger å si nei til vindkraftprosjektene de får seg forelagt av utbyggerne. De er imidlertid ikke klar over at formen på vedtaket er avgjørende viktig. Kaller man vedtaket «høringsuttalelse» i stedet for «innsigelse», er det enkelt for NVE å se bort fra det (noe som regelmessig skjer)."