1. feb, 2014

NVE henviser til tvilsom spørreundersøkelse fra 2009

nordmorerundt.no

Manipulert spørreundersøkelse om vindkraft benyttes for alt den er verd...

«Enova, ved Espen Borgir Christophersen, kom med en pressemelding 10. september 2009 som omhandlet deres ”positive” spørreundersøkelse om vindkraft. Denne viste at 7 av 10 som ser vindturbiner fra egen bolig ønsker mer vindkraft.»

Fortsatt benyttes Enovas «positive» spørreundersøkelse om vindkraft som agn opp mot politikere og innbyggere i kommuner hvor det er planlagt vindkraftutbygging. NVE henviser også til denne svært så tvilende undersøkelse når tema reiseliv behandles i konsesjonsbegrunnelsen 2014. Les artikkelen og gjør deg opp egne refleksjoner rundt «tilpassede» resultater.

Kilde: Nordmøre rundt