1. feb, 2014

Naturvernforbundet anker!

Dramatiske inngrep i Hedmarksnaturen

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til tre vindkraftverk i Hedmark. Utbyggingene vil gi store inngrep i urørt natur og komme i konflikt med truede fuglearter og viktige gammelskogsområder.

– NVE må ta hensyn til den samlede virkningen av mange inngrep, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, som vil anke.