1. feb, 2014

Konsesjon til Raskiftet!

www.nve.no

Fredag 31. januar 2014 slapp NVE nyheten om at Austri Raskiftet DA er tildelt konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke.