24. jan, 2014

Vindmøller på Raskiftet kan utgjøre en risiko for Forsvaret.

Onsdag 22. januar 2014 stod følgende notis på trykk under nyheter Åmot/Stor-Elvdal i Østlendingen:

 

Forsvarsbygg påpeker risiko med vindkraft. Mener vindmøller kan begrense Forsvarets nytte av Regionfelt Østlandet.

 

Det påpeker Steinar Nilsen i Forsvarsbygg Eiendom. Ifølge ham har det dukket opp ytterligere momenter når det gjelder Austri Vinds planer om vindkraft på Raskiftet. Disse supplerer de innspillene som Forsvaret har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat, som i disse dager skal sluttbehandle konsesjonssøknaden fra Austri Vind.

            Lys fra møllenes hinderlys vil angivelig være negativt for Forsvarets øvingsforhold. Ved flyøvelser fra sør og i søndre del av Regionfelt Østlandet, vil møllene heve det såkalte vær-minima, forklarer Nilsen. Dette er laveste flyhøyde i overskyet vær, målt som minimumshøyde over høyeste objekt som fjell og lufthindre. Høyere værminima betyr at flyene må ligge høyere i luften, med svakere kontakt med virksomheten i skytefeltet.

            Ifølge Forsvarsbygg foreligger det en risiko rundt den framtidige bruken av skytefeltet.

 

- Forsvaret er i stadig utvikling, og det kan komme nye våpensystemer, øvelsesmønstre på land og i luft som gjør at vindparken vil kunne utgjøre en større begrensning enn det som er avdekket. Dette vil være negativt for nytten av regionfeltet, heter det.

 

Kilde: Kristin Søgård, Østlendingen