12. des, 2013

Opptak fra konsesjonsdebatten i Åmot kommunestyre

youtu.be

Diverse politiske innspill før votering om det skal tilrådes konsesjon for Raskiftet vindkraftverk.