12. des, 2013

Opptak fra konsesjonsdebatten i Trysil kommunestyre

youtu.be

Diverse politiske innspill før votering om det skal tilrådes konsesjon for Raskiftet vindkraftverk.
Siden Ap, Sp og SV hadde sikret flertallet i forkant av kommunestyret, uteble den store debatten.