11. des, 2013

Sprekker i det fornybare glansbildet

ketilskogen.no

«Det vi ser i dag er mer industripolitikk enn miljøpolitikk: Om noe blir fornyet her, er det kraftindustrien og dens fortjenestemuligheter.»

Forfatter: Ketil Skogen