2. des, 2013

Åmot kommunestyre behandler utbyggingsavtalen med Austri

youtu.be

Austri Vind har ikke vært forpliktet til å framforhandle en økonomisk avtale med Trysil og Åmot kommuner. Når selskapet likevel har vært en pådriver for avtalen, er det av egeninteresse – et ønske om å påvirke kommunene til å stille seg positive til utbyggingen på Raskiftet. Og påvirkningen har gitt resultater.

Legg merke til at Ole Gustav Narud (Sp) sier han ikke ville ha stemt for konsesjon om det ikke hadde foreligget en slik avtale!

Hvordan vil konsesjonsmyndighetene stille seg til en slik uttalt påvirkning?