28. nov, 2013

Åmot kommunestyre stemte JA til vindkraft på Raskiftet!

Åmot kommunestyre er i gang med voteringsrunden - om det tilrådes konsesjon til Raskiftet vindkraftverk. Ja-tilhengerne vant fram. 7 lokalpolitikere valgte å stemme mot formannskapets innstilling om å følge rådmannen som landet på ja.