28. nov, 2013

Anders Nyhuus (Trysil H) taler før votering

youtu.be

Anders Nyhuus (Trysil H) frarådet konsesjon til Raskiftet. Hør begrunnelsene som fikk styrelederen i LRL til å applaudere!

Påstandene til Anders Nyhuus kan dokumenteres. Likevel valgte flertallet i Trysil kommunestyre å se bort fra faktakunnskapen. Hvis andre politiske saker behandles med like dårlig skjønn i Trysil, ser det mørkt ut for framtida!