27. nov, 2013

Opptak fra formannskapet i Trysil - votering over innstilling

youtu.be

Du skal ha god politisk sjøltillit for å gå i mot rådmannens innstilling som har vært så grundig utredet! Ap, SV og Sp fremmet et felles forslag til ny innstilling som var det motsatte av rådmannen. Høyre og Krf stemte for rådmannens innstilling.