15. nov, 2013

EU åpner for subsidiering av kullkraft.

EU åpner for subsidiering av kullkraft.

EU-kommisjonen har utarbeidet nye retningslinjer som åpner døra på gløtt for statlig subsidiering av kullkraft. Samtidig skal den høye subsidieringen av fornybare energikilder fases ut.

Kilde: Dagens Næringsliv 5. november 2013