15. nov, 2013

Opptak fra folkemøtet i Søre Osen 14. november 2013

Trysils presentasjon av utredninger, vurderinger og innstilling - Raskiftet vindkraftverk

Opptak fra folkemøtet i Søre Osen 14. november. Trysil formannskap og kommunestyre gir sin uttalelse om Raskiftet vindkraftverk 26. november. 27. november voterer Åmot kommunestyre. Stor honnør til administrasjonen i Trysil kommune som har levert en grundig saksutredning! Tørr politikerne å gamble med lavfrekvent støy og etablerte arbeidsplasser innenfor turist/reiselivsbransjen???