9. nov, 2013

Trysils ordfører vil ta vare på hyttefolket i bygda!...?

Vil Raskiftet vindkraftverk bidra til at hyttefolket i Trysil vest vil trives bedre Ole Martin Norderhaug?

 

«Hyttefolket er viktig for Trysil. De er ressurspersoner med både kompetanse og nettverk. Uten hyttefolket hadde vi ikke hatt et så godt næringsliv i bygda», sier Ole Martin Norderhaug – ordføreren i Trysil.

 

 

Norsk Hyttelag har intervjuet ordføreren i Trysil som vil gjøre mye for hyttefolket.

 

Ole Martin Norderhaug har kastet sine øyne på hyttefolket. Han er ikke bare ordfører i Trysil, men ble landets første direktevalgte ordfører da direktevalg ble innført som en forsøksordning i 1999. Tryslingene ga Ole Martin fornyet tillit både i 2003 og 2007. Nå jakter han på flere tryslinger, og har kastet sine øyne på hyttefolket.

Trysils 6 687 fastboende suppleres av over 40 000 hyttefolk som befolker de nesten 6 000 hyttene. Med et areal litt større enn hele Vestfold fylke er det likevel ikke trangt i kommunen.

«Hyttefolket er viktig for Trysil. De er ressurspersoner med både kompetanse og nettverk. Uten hyttefolket hadde vi ikke hatt et så godt næringsliv i bygda», sier Ole Martin. To ganger i året møter kommunen hytteforeningene for å sikre godt samarbeid. «Vi har vært hyttekommune i over 50 år og har lært mye underveis. Vi forstår deres behov bedre og hyttefolket forstår de fastboendes behov. Vi forstår at vi må hjelpe hverandre», forteller ordføreren.

Ordfører Norderhaug ønsker et godt samarbeid med Norsk Hyttelag og andre hytteorganisasjoner. Han vil gjerne dele kommunale erfaringer og ideer med andre kommuner. Trysil kan nå bli landets første kommune som tilbyr hytteeiere kostnadsfri omregulering av hytta til helårsbolig. Dette vil knytte hytteeierne tettere til kommunen og samtidig bidra med inntekter som igjen kan sikre nødvendig infrastruktur.

«Vi har allerede investert mye for å legge til rette for mer permanent bruk av hytter, for eksempel svidde vi av 180 millioner på nytt renseanlegg som tilfredsstiller EUs vanndirektiv. Vi har gjort investeringer som mange andre kommuner fremdeles har foran seg», forteller Ole Martin. Han er åpen om at de også har gjort feil underveis når det gjelder å ta vare på hyttefolket i bygda. «Vi har sikkert ikke vært flinke nok til å informere om vedtak vi har gjort og hvordan kommunens behov har utviklet seg. Vi forbedrer oss heldigvis hele tiden», sier ordfører Norderhaug, som lover å jobbe hardt for å få hyttefolket til å trives og tilbringe enda mer tid i "bygden der langt øst mot skogen".