9. nov, 2013

Styrelederen i LRL overrasket etter god høring

Etter å ha skumlest papirene er styrelederen i LRL overrasket over rådmannens innstilling i Åmot, og mener tilleggsutredningene ikke har tilført konsekvensutredningen noen nye momenter som skulle tilsi en endret innstilling. Heller tvert imot! På trykk i Lokalavisa lørdag 9. november 2013.