9. nov, 2013

Argumentasjonen et hån mot berørte parter rundt sjøen!

Økonomien gjorde at rådmannen snudde... Mens rådmannen i Trysil går imot etablering av vindkraftverk i området Raskiftet-Halvorsberget, mener rådmannen i Åmot at kommunen må si ja. "Vi har ansett støyaspektet og sumvirkningen av støy som problematiske, men i sumvirkningen av totalen mener vi at dette skal vi greie å leve med", sier Dørum. Som ikke tror at veksten vi har sett de siste årene i Osen, og rundt Osensjøen, vil kunne fortsette. På trykk i Lokalavisa lørdag 9. november 2013.