17. sep, 2013

HØRING AV TILLEGGSUTREDNINGER!!! Frist 20. oktober 2013

NVE har mottatt tilleggsutredninger fra Austri Raskiftet DA for Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Trysil og Åmot kommuner.

 

Gjennom høring av tilleggsutredningene ønsker NVE blant annet svar på hva høringsinstansene mener om det omsøkte tiltaket som det foreligger etter at flere temaområder er utredet nærmere.

 

Tilleggsutredningene er tilgjengelige på NVEs nettsted http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=2099&type=56

 

Går du inn via www.nve.no  finner du tilleggsutredningene under «konsesjonssaker på høring».

 

Eventuelle merknader til prosjektet og tilleggsutredningene må sendes NVE innen 20.10.2013, gjerne på e-post til nve@nve.no