17. sep, 2013

Les LRLs høringsnotat til arealplan - Trysil

Ny arealplan & Trysil kommune

Forslag til ny arealplan 2013-2024 har vært ute på høring. Avsluttet 16. september. LRL har konsentrert sin uttalelse rundt forslag til vedtak om å båndlegge Raskiftet til vindkraft.

 

Gå inn på saksframlegg i menyen til venstre. Notatet ligger på undersiden "Høringsnotater".