15. sep, 2013

Har politikerne respekt for kunnskap? Arvid Hallén

blogg.forskningsradet.no

«Vitenskapens rolle er å bidra med forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet, men vitenskapens normer for saklighet og etterrettelighet er også svært viktige. Følges slike normer kan det ikke være fritt fram for alle standpunkter i en debatt hvor det er lagt fram solid forskning. Forskningsresultater må diskuteres, men det må stilles krav til de som vil utfordre, enten det er politikere, forskere eller andre. Ikke minst må forskerne selv gå foran. Det er selvsagt at de stiller høye krav til kvalitet i egen forskning, men vi må også forvente at forskere som ytrer seg i samfunnsdebatten, stiller store krav til seg selv som debattanter.»