13. sep, 2013

Lokalavisa var på plass under NVEs sluttbefaring 04.09.13

LRLs styreleder ba om respekt - at NVE følger svensk praksis! Søre Osen kirke vil domineres av 20 vindturbiner i direkte utsiktsretning. Støy og visuell forsøpling vil endre kirkegårdsrommets opplevelsesverdi og funksjon dramatisk! NVEs direktør innrømmet at "støy er en ulempe ved vindkraftverk - det kan man ikke komme fra. Om det bor folk, eller ikke, så vil det føre noe støy med vindkraftverk". Gå til fotoalbumet for sluttbefaring om du ønsker å lese teksten.