13. sep, 2013

Skal utvikle attraktive kommuner

Fylkesrådet har satt av 4,5 millioner kroner til kommunale prosjekter for økt aktivitet, for slik å bidra til at en større andel av befolkningsveksten på Østlandet skjer i Hedmark. Midlene fordeles mellom prosjekter for å styrke regionsentra og prosjekter i øvrige kommunesentre i fylket. Steder kan være attraktive på tre måter: bedriftsattraktive, bostedsattraktive og besøksattraktive. Et godt og mangfoldig kunst- og kulturliv har også betydning attraktivitet. Kultur vil alltid ha en egenverdi som det er viktig å bygge opp under og ivareta, men det er også viktig å se kultursatsing som en avgjørende del av attraktivitetsbyggingen.

 

På trykk Østlendingen 9. september 2013.