31. aug, 2013

Møt opp 4. september! Fortell NVE hvorfor Raskiftet må leve.

NVE arrangerer sluttbefaring for søknaden om Raskiftet vindkraftverk onsdag 4. september.

 

LRL har lenge vært kjent med NVEs planer om sluttbefaring på Raskiftet i forbindelse med sluttbehandlingen av konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk. Torsdag 29. august kom kunngjøringen. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over prosjektet som blant annet inkluderer plassering av vindturbiner/internveier i terrenget m.m.

 

Delegasjonen vil bestå av 3 personer fra NVE, inntil 6 personer fra Austri Vind, representanter fra politisk og administrativ ledelse i Åmot, Trysil og Elverum kommuner, fylket samt inviterte personer fra lag/grendeutvalg/organisasjoner/interessegrupper. LRL er ikke invitert, men er godt representert med flere styremedlemmer i kraft av Naturvernforbundet. Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud leder befaringen.

 

Delegasjonen kommer fra Engerdal med buss. Stopper i Nordre Osen, krysset fv. 215/ fv. 611, for så å kjøre videre langs østsida av Osensjøen til Søre Osen kirke, Søre Osen samfunnshus og avkjøringen til Statskogs bomvei til Ulvsjøen. NVE inviterer interesserte til å møte opp ved de utvalgte stoppestedene for å komme med synspunkter og stille spørsmål. Kom gjerne med innspill til LRL om det ønskes samordnet oppmøte 😙

 

Tidspunkt for oppmøte:

 

10:40 Nordre Osen

10:15 Søre Osen kirke

12:45 Søre Osen samfunnshus, parkeringsplassen

13:30 Avkjøringen til Statskogs bomvei til Ulvsjøen. Gåtur til vindmålemasta.

 

Delegasjonen avslutter dagen med middag på Furutangen kl. 16:00.

 

For nærmere opplysninger kontakt NVE ved:

 

Camilla Orten på tlf. 22 95 94 01 / 95 80 09 89

Erlend Bjerkestrand på tlf. 22 95 92 98