16. aug, 2013

Sluttbefaring på Raskiftet onsdag 4. september 2013

Nyhet fra Åmot/Stor-Elvdal, Østlendingen, torsdag 15. august 2013:

 

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til konsesjonssøknaden med konsekvensutredning, og også tidligere avholdte møter i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot, i brevet til Åmot kommune. I forbindelse med sluttbehandlingen vil NVE gjennomføre en sluttsbefaring for Raskiftet vindkraftverk onsdag 4. september, opplyses det. Hensikten er å gi NVEs ledelse oversikt over anleggets plassering i terrenget. Dagen før blir det gjennomført sluttbefaring for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal. Befaringen vil ledes av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Avdelingsdirektør Rune Flateby og saksbehandler Erlend Bjerkestrand blir også med. NVE presiserer at utgifter knyttet tilbefaringen, må dekkes av deltagerne.