15. jul, 2013

Nå skal vedtak om miljøinngrep registreres

 

 

Fredag 14. juni 2013 ble miljøvedtaksregisteret bestemt opprettet av Kongen i statsråd. Til nå har vi hatt liten oversikt over vedtak som kan være skadelige for naturen. Fra april neste år blir det mye lettere å følge med på vedtak som omhandler miljø og natur.

 

 

 

I miljøvedtaksregisteret skal vedtak om prioriterte arter, utvalgte naturtyper, vern, fremmede organismer og rovvilt legges inn, slik at alle kan få oversikt over slike beslutninger på ett sted. Det blir mulig å lese bakgrunnen for vedtakene, og ikke minst hente ut statistikk og få oversikt i en kartløsning.

 

Kilde: Sabima – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold