24. mai, 2014

Ikke så grønn likevel?

tv.nrk.no

Norge står foran en gigantisk utbygging av fornybar energi, hjulpet fram av det som het grønne sertifikater, men som nå er omdøpt til el-sertifikater. Kanskje et mer passende navn, for satsingen på vind- og vannkraft har en kostnad: tap av norsk natur.

Første gang sendt 20. november 2012.