29. mai, 2014

Vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m. - 09.10.2012.

www.ft.dk

Udvalget for Landdistrikter og Øer afholdte d. 9. oktober 2012 en høring om vindmøllers påvirkning af lokalsamfund m.m. Formålet med høringen er at få belyst, hvordan opsætningen af vindmøller påvirker lokalsamfundene i landdistrikterne.