25. feb, 2015

Stor fare for gass-stans til Europa

www.nrk.no

Konflikten mellom Russland og Ukraina kan få svært alvorlige følger for gassforsyningene til Europa, og er det noe tyske og andre europeiske lands ledere hater, så er det usikkerhet rundt energileveransene.

- Hvis det blir gassmangel i store europeiske land, viser det svært tydelig hvor sårbare de vestlige samfunnene er, og i tillegg hvor avhengige de er av uforutsigbare regimer i Øst-Europa.

NRK: Nyheter 24.02.15.