5. feb, 2015

Utslippsveksten i olje- og gassnæringen har vært på 80 %

www.dn.no

Mens Sverige og Danmark har kuttet utslipp og bygget opp klimavennlig industri, har oljevirksomheten i Nordsjøen fått de norske klimautslippene til å stige.

I Norge har forutsetningene for klimakutt vært annerledes siden miljøvennlig vannkraft lenge har stått for over 90 prosent av strømproduksjonen. Oppvarming av bygninger skjer ofte med elektrisitet. Det er grenser for hvor mye utslipp som kan kuttes ved å legge om strømproduksjon og oppvarming.

NTB/Dagens Næringsliv 04.02.15.