12. des, 2014

Eidsiva skrinlegger milliardprosjekt

www.tu.no

Anses som ulønnsomt prosjekt, og er trukket fra konsesjonsbehandlingen.

Direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft påpeker at det forventes en økning av kraftproduksjonen i det nordiske kraftmarkedet, og at prognosene tilsier fortsatt lave kraftpriser i mange år framover. Høy utbyggingspris, sammenlignet med hva som kan forventes av inntekter, legges til grunn for vedtaket.

TU 09.12.14.