4. des, 2014

Vil ikke ha oljefondet ut av kullinvesteringer

www.dn.no

Dagens Næringsliv 03.12.14.

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet vil ikke forby Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Det fremgår av gruppens rapport som ble offentliggjort onsdag.

"Etter vår mening kan ikke kull- og petroleumselskapenes energiproduksjon, energibruk eller CO2-utslipp i seg selv sies å være i strid med alminnelig aksepterte etiske normer. Vi anbefaler derfor ikke en automatisk utelukkelse av alle kull- og petroleumsprodusenter fra fondet", heter det.