4. des, 2014

Ga opp kraftverksdrømmen

www.tu.no

Tilbakeblikk fra TU 27.10. 2010:

«Overgangsordningen fra 2009 er et svik mot de som er pionerer for fornybar energi. Det ble lovet teknologinøytralitet, det ble sagt at alle som er med i endelig ordning skulle være med i overgangsordningen», sa Ketil Solvik-Olsen oktober 2010 – den gang Frps Energi- og klimapolitiske talsmann.