3. des, 2014

Internationella energirådet tycker EU ska fortsätta med fossila bränslen

supermiljobloggen.se

Internationella energirådet tycker EU ska fortsätta med fossila bränslen.

Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, är inte positiv till rekommendationerna:

«Det verkar som om IEA är mer måna om att EU ska klara sina interna energimål, och rädda den interna marknaden, än att klara klimatmålen. Det är tydligt att det behövs ett generationsskifte inom IEA, och att de gamla gubbarna behöver bytas ut.»

Supermiljöbloggen 02.12. 2014.