3. des, 2014

Statsråd Tord Liens åpningsinnlegg på OG21-forum i Stavanger 26.11. 2014.

www.regjeringen.no

Statsråd Tord Liens åpningsinnlegg på OG21-forum i Stavanger 26.11. 2014.

OG21 ble etablert i 2001, og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Strategien er organisert gjennom et departementsoppnevnt styre og et sekretariat. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.