19. nov, 2014

IEA: Så mye kjernekraft får vi i 2040

www.tu.no

I årets rapport har IEA spesielt vurdert kjernekraftens rolle i tiårene som kommer.

http://www.iea.org/media/news/2014/press/141112_WEO_FactSheet_Nuclear.pdf

«Kjernekraft er en av de få mulighetene vi har til å redusere CO2-utslipp samtidig som vi forsyner og erstatter annen grunnlast i energisystemet», skriver IEA i World Energy Outlook 2014, årets utgave av byråets energirapport. IEA forespeiler at verdens installerte kjernekraftkapasitet kan øke med 60 prosent i 2040, fra 392 GW til 624 GW. Hvis scenariet slår til, vil kjernekraften ha bidratt til å unngå CO2-utslipp tilsvarende verdens globale CO2-utslipp i nesten fire år, ifølge IEAs beregninger.

IEA varsler også et nytt geografisk skille mellom kjernekraftnasjonene. I dag har OECD-land mer enn 80 prosent av den installerte produksjonskapasiteten. Andelen forventes å falle til 52 prosent i 1940. Brorparten av de gamle reaktorene som nærmer seg endt levetid befinner seg i EU, USA, Russland og Japan. De nye kjernekraftnasjonene blir ifølge IEA India, Korea og Russland, med Kina på topp med hele 132 GW ny kjernekraftkapasitet. Det er mer enn USAs og Russlands nåværende kjernekraftkapasitet tilsammen. Antall kjernekraftnasjoner vil ha økt fra dagens 31 land til 36 land i 2040, ifølge scenariet.

TU: 13.11.14.