19. nov, 2014

Energiministeren etterlyser mer regulerbar vannkraft

www.tu.no

TU: 28.10.14.

– Uansett om du snakker om forsyningssikkerhet, verdiskaping, klima eller minst mulig naturinngrep per kilowattime, så har den norske store regulerbare vannkraften store fordeler, sier Lien.

– Det er regulerbarheten som er viktig. Regulerbart er bedre enn ikke-regulerbart. Derfor mener jeg at vi må man manne seg opp og begynne å løfte fram denne typen prosjekter igjen, sier han.

– Jeg vil at de som er på konferansen her i dag skal reise hjem og identifisere prosjektene som det ikke er søkt om. Jeg oppfatter at bransjen har reagert ganske kontant på budskapet fra den tidligere statsministeren (Jens Stoltenberg red. anm.) om at de store vannkraftutbyggingenes tid er forbi. Nå håper jeg at vi kan være tydelige på at dette vil vi gjerne ha inn søknader om, sier Lien.

– Jeg varsler at verdien av regulerbar vannkraft er så stor at vi må ha et aktivt forhold til at vi ønsker å få på plass mer regulerbar kraftproduksjon i Norge. I et forsyningssikkerhetsperspektiv er muligheten til å slå av og på produksjon svært viktig for den økonomiske verdien. For du kan faktisk eksportere regulerbar kraft om vinteren, sier Lien.