29. sep, 2014

Stockholm ska satsa på solenergi

www.svd.se

SvD-nyheter 05.06.14.

Stockholms stad har mätt solinstrålningen och undersökt vilka tak på stadens fastigheter som lämpar sig för solceller. Slutsatsen är att det finns en stor outnyttjad energikälla att ta vara på. Det handlar om solceller på 4 500 byggnader som fullt utbyggt skulle täcka elbehoven för 70 000 hushåll.