21. sep, 2014

Norsk fornybarpolitikk styres av EU og direktivene!