21. sep, 2014

Bruk EØS-avtalen til å fase ut kull

energiogklima.no

Venstremannen Nils Gunnar Dietz, Bærum, med innspill om hvordan man kan få fart på utfasingen av kull…

- Det er flere land i EØS-området som sjokkerende nok sysler med tanker om å bygge nye kullkraftverk. I Hellas planlegger de med tysk (!) støtte å bygge Ptolemaida-5 og i Kroatia planlegger de Plomin C på Istria-halvøya. De er som kjent i en annen økonomisk situasjon enn Norge, mangler løfteevnen som Norge har, og har mange som er vant til å tenke fossilt. All politics is local.

EØS-avtalens forhandlinger om norske bidrag for neste periode er så vidt vites ikke avsluttet, da vi nordmenn visstnok ikke ønsker å yte veldig mye mer enn før. Hvorfor ikke heller møte utfordringen offensivt og tilby mer, men på vilkår?