21. sep, 2014

Kraftig nedgång i vindkraftsinvesteringar

www.vindkraftsbranschen.se

– Det är få aktörer som får ihop kalkylen eftersom både elpris och priset på elcertifikat är på en historiskt sett låg nivå, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi. (HURRA!)

Besluten om vindkraftsinvesteringar har minskat markant det senaste kvartalet. Förklaringen är de låga ersättningsnivåerna till förnybar elproduktion i kombination med ett lågt elpris.

Under det andra kvartalet 2014 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 37 MW, vilket är nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013 (216 MW) och med 73 procent jämfört med genomsnittet per kvartal (135 MW) de senaste 12 månaderna. Nedgången förklaras av de låga ersättningsnivåerna.